Trager approach

De Trager Approach is ontwikkeld door Dr. Milton Trager (Amerikaans arts acrobaat en bokser) nadat hij aan het begin van de vorige eeuw op jonge leeftijd bij toeval de principes ervan ontdekte. In de jaren erna verfijnde hij eerst de methode, waarna hij deze ook begon te onderwijzen. Sinds 1995 bestaat er ook een Trager approach-opleiding in Nederland.
De Trager Approach is gericht op ontspanning en grotere beweeglijkheid. Via zachte, ritmische bewegingen en aandachtige aanraking wordt de cliënt geleerd om dieper te ontspannen en vrijer te bewegen.

Trager bestaat uit verschillende delen: een passief deel, een actief deel en een afrondend deel.


  • Het actieve deel wordt "Mentastics" genoemd. Dit zijn bewegingen die de cliënt zelf kan doen waarbij hij zonder veel inspanning beweegt. De trager-beoefenaar begeleidt de client hierbij maar de cliënt kan deze bewegingen ook thuis doen.

  • Het passieve deel vindt plaats op een behandeltafel. De Trager-beoefenaar beweegt hierbij de cliënt op een natuurlijke, ongeforceerde manier en raakt de cliënt op een zachte manier aan. Door de natuurlijke bewegingen en zachte invoelende aanrakingen kan het lichaam ontspannen. De cliënt ervaart dit alsof hij zonder inspanning beweegt.

  • Het afrondend deel: Hierbij merkt de cliënt het verschil tussen vóór een ná de behandeling en krijgt de hij aanwijzingen hoe Trager approach geïntegreerd kan worden in zijn/haar dagelijks leven.

Reflex Response is een onderdeel van de Trager methode die Trager-beoefenaars mogen toepassen indien ze daarvoor een aanvullende opleiding hebben gedaan. Reflex Response wordt toegepast bij het terugvinden of ontwikkelen van een efficiënter bewegingspatroon.

De Trager approach wordt o.a. toegepast bij: spannings- en/of stress gerelateerde klachten, rug-, nek- en schouderklachten, bij fysieke beperkingen na een operatie, val of ongeluk en bij fysieke beperkingen vanwege aandoedingen zoals Parkinson en MS. Trager kan ook toegepast worden als er geen klachten zijn.