Thèta-Healing

De Amerikaanse helderziende Vianna Stibal is grondlegster van Thèta-healing.
De principes van Thèta-healing werden echter in de oudheid ook al toegepast door de oorspronkelijke inwoners van Australië en Hawaï.

Het idee achter thèta-healing is dat de thèta-healer in een diepe meditatieve staat van bewustzijn gebruik maakt van de thèta hersengolven en daarbij (in termen van de theta-healing) verbinding maakt met de Bron, of Essentie etc. Dit laatste kan wellicht ook omschreven worden als een toestand van egoloosheid.
De term thèta verwijst naar de hersengolffrequentie van deze bewustzijnsstaat. Thèta golven vinden doorgaans plaats tijdens diepe slaap.
Thèta-healing gaat ervan uit dat de healing plaats vind vanuit de Bron of Essentie etc. De healer ondersteunt hierbij maar is niet degene die geneest.

Thèta-healing is bedoeld voor mensen die zowel op lichamelijk als op psychisch en/of emotioneel gebied met persoonlijke uitdagingen, thema’s, blokkades en/of klachten geconfronteerd worden, en die de oorsprong niet kunnen achterhalen waardoor heling niet tot stand komt of terugval optreedt.
Blokkeringen kunnen op verschillende niveaus zitten. Ze kunnen zowel in dit leven ontstaan zijn, alsook in vorige levens, of doorgegeven zijn door onze (groot)ouders, of zelfs op zielsniveau zitten.

Thèta Healing wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.