Tekentherapie

Recent toegevoegd.

Tekentherapie is gebaseerd op de inzichten uit de dieptepsychologie (Jung en psychosynthese).
Bij tekentherapie kan door middel van tekenen, schilderen of het maken van een collage, tot uiting komen wat er speelt. Door het tekenen kan er een plattegrond ontstaan van wat er leeft en kunnen sterke en zwakke kanten meer duidelijk worden, waardoor bepaald kan worden welke aspecten aandacht nodig hebben om meer in balans te komen.

In tekentherapie spelen psychosysnthese en lichaamswerk ook een rol. Hiermee kunnen emoties gestimuleerd worden om te gaan stromen en kunnen de zintuigen zich meer gaan openen.

Een meer uitgebreide beschrijving van tekentherapie komt later.

Tekentherapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.