Sensi-therapie

Sensi therapie is een therapie die is ontwikkeld voor personen die als 'hoog-sensitief' (hoog-gevoelig) getypeerd zijn en die last hebben van allerlei invloeden van deze tijd, zoals straling van computers, mobiele telefoons, televisies, synthetische toevoegingen aan het voedsel en luchtvervuiling.
Als gevolg van deze invloeden ontwikkelen steeds meer mensen, en dan vooral kinderen, aandoeningen zoals allergieën, ADHD, autisme, dyslexie/dyscalculie, concentratiestoornissen of chronische lichamelijke klachten.

De sensi therapeut gebruikt als meetinstrument een 'biosensor'. De biosensor is een meet- en testinstrument dat in de energetische geneeskunde regelmatig gebruikt wordt en waarmee bio-energetische velden en trillingen van het lichaam gemeten kunnen worden.
De sensi therapeut meet waar zich in het lichaam een verstoring voordoet en stelt aan de hand van de resultaten een behandelplan voor de cliënt op. Zo'n behandelplan bestaat uit het voorschrijven van orthomoleculaire preparaten en/of andere natuurlijke gezondheidsbevorderende middelen, een voedingsadvies en soms ook massages (energetische massage, holistic pulsing).

Sensi therapie wordt o.a. toegepast bij overgevoeligheidsklachten (ADHD, Autisme, nieuwetijdskinderen), leerproblemen, depressiviteit, emotionele spanningen, hoofdpijnklachten, allergieën, traumaverwerking en gedragsproblemen.