Psychosociale therapie

De psycho-sociale therapie werd bekend door het werk van Florence Hollis ongeveer halverwege de 20e eeuw. Zij ontwikkelde de ‘psychosocial casework’ methode, een benadering gericht op inzicht. Eén van de uitgangspuntspunten bij psycho-sociale therapie is dat elke hulpvraag een uiting is van psycho-sociale problematiek. De client wordt hierdoor gezien in relatie met zijn buitenwereld.
Psycho-sociale therapie is een vorm van hulpverlening die mensen naar hun problemen, ervaringen en belevingen laat kijken waardoor hun perspectieven en houdingen kunnen verruimen.
Pyscho-sociale therapie leert mensen open te staan voor het hier-en-nu zonder voorbij te gaan aan ervaringen opgedaan in het verleden. Het sociale aspect van de therapie krijgt aandacht via het tot uiting leren brengen naar anderen van wat er in jezelf leeft. Het gaat hierbij om gewaarzijn van wat er bij jou leeft en de moed en kracht om anderen (in zowel privé als werk situaties) dat duidelijk te maken.

Psychosociale therapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.