Psychodrama

Psychodrama is ontwikkeld door Jacob Moreno, een psychiater die leefde van 1889 tot 1974. Bij psychodrama is het uitgangspunt dat mensen zich willen verwezenlijken binnen de context van hun situatie. Psychodrama bevordert het vermogen van de deelnemers om zowel persoonlijk als beroepsmatig creatiever met situaties, met anderen en met zichzelf om te gaan.

Psychodrama ziet de mens ook als drager van één of meer rollen, zoals student, leraar, vader, dochter, werknemer, werkgever, huisvrouw etc. Problemen kunnen ontstaan doordat een bepaalde rol niet kan worden ingenomen of bepaalde rollen niet in een persoon naast elkaar kunnen bestaan.

Via psychodrama kunnen deelnemers hun gedragsimpulsen beter leren integreren zodat deze niet leiden tot ongewenst gedrag en creativiteit blokkeren. Jacob Moreno heeft hiervoor specifieke psychodramatechnieken ontwikkeld.

Psychodrama wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.