Pastorale Hulpverlening

Pastorale hulpverlening is hulpverlening vanuit een Christelijke visie waarbij de Bijbel als refentiekader wordt gebruikt. Pastorale hulpverlening wordt toegepast in diversie situaties, zoals bijvoorbeeld bij:


  • Verlies (bijvoorbeeld van een dierbare, of verlies van gezondheid)
  • Relatieproblemen
  • Traumatische ervaringen
  • Verslaving

Pastorale Hulpverlening wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.