Neurofeedback therapie

Neurofeedback (NFB) is een therapie waarbij de hersenactiviteit omgezet wordt in geluid of trillingen. Bij mensen met klachten (zoals stress, pijn of hyperactiviteit) is de hersenactiviteit ontregeld en bijvoorbeeld te traag. Hoe meer de hersenen ontregeld zijn, des te ernstiger de klachten zijn.
Met neurofeedback kun je leren de hersenactiviteit te trainen zodat deze stabieler wordt.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van feedback. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een computerspelletje zijn dat via de hersenen aangestuurd wordt. Als de hersenen doen wat ze moeten doen gaat het spelletje beter.
Bij neurofeedback vinden de hersen via de feedback zelf de weg terug naar balans waardoor het bij neurofeedback niet nodig is om medicijnen te gebruiken.
Neurofeedback wordt ook wel neurotherapie, neurobiofeedback of EEG-biofeedback (EEGBF) genoemd.

Neurofeedback wordt toegepast bij klachten zoals: ADHD (hyperactiviteit), leerproblemen, autisme, angst, burnout, chronische pijn, concentratiestoornissen, slaapstoornissen, epilepsie, lichte depressie, migraine en vermoeidheid.

Neurofeedback therapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.