Neo-Reichiaanse Therapie

Neo-Reichiaanse Therapie (NRT) is een vorm van lichaamsgerichte psychotherapie gebaseerd op het werk van Wilhelm Reich in de jaren 50 van de vorige eeuw. Hij ontwikkelde destijds een therapie waarbij zowel lichamelijke, emotionele en mentale aspecten een rol spelen.
Bij Neo-Reichiaanse Therapie wordt er meer aandacht besteed aan wat het lichaam te vertellen heeft. Via het stimuleren van de ademhaling worden geblokeerde gebieden in beweging gebracht waarbij allerlei gevoelens, herinneringen en emoties vrijkomen, welke eerder juist de aanleiding waren om de blokkade in het leven te roepen. De geblokkeerde gebieden hebben in het lichaam de vorm van chronische spierspanning gekregen. Via lichamelijke en emotionele verwerking kunnen deze gevoelens en emoties losgelaten worden.
Neo-Reichiaanse Therapie wordt tegenwoordig ook Energetic integration genoemd.