Matrix Energetics

Matrix Energetics is ontwikkeld door Richard Bartlett en verwijst voor de werking ervan naar de quantummechanica.

Quantummechanica beschrijft de werkelijkheid in termen van waarschijnlijkheidsgolven.
Met behulp van geavanceerde wiskunde (zoals bijvoorbeeld de Schrödinger-equation) kunnen deze waarschijnlijkheidsgolven voor specifieke situaties uitgerekend worden. Hierbij kan wiskundig bepaald worden wat de waarschijnlijkheid is dat bijvoorbeeld een deeltje in een systeem in een bepaald tijdsinterval zich in een bepaalde gebied bevindt. Quantummechanica convergeert naar klassieke Newtoniaanse natuurkunde in de zogenaamde klassieke limiet (grote afmetingen, lage snelheden in vergelijking met de lichtsnelheid). Bij kleine afmetingen (atomair of kleiner) voldoet klassieke natuurkunde niet meer en moet voor een accurate beschrijving de quantummechanica gebruikt worden.

Matrix Energetics gaat ervan uit dat door lichte aanraking èn intentie, de waarschijnlijkheden voor het optreden van bepaalde gebeurtenissen veranderd kunnen worden. Matrix Energetics verwijst hierbij naar een zogenaamde matrix die gevormd wordt door zogenaamde biologische informatie-velden.
Deze matrix verschaft een manier van communicatie in het lichaam. De vibraties en golfpatronen in deze matrix kunnen volgens matrix energetics veranderd worden waardoor genezing kan plaats vinden.

Introductie filmpje met Richard Bartlett - deel 1

Introductie filmpje met Richard Bartlett - deel 2

Matrix Energetics wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.