Kinesiologie (Touch for Health)

Kinesiologie, wat letterlijk 'bewegingsleer' betekent, wordt ook met Touch for Health aangeduid. Het is een alternatieve behandelwijze op basis van spiertesten, die is ontstaan vanuit de chiropraxie. Bij deze methode wordt door middel van spiertesten en spiermassage geprobeerd om evenwicht te brengen in het energiesysteem, waarbij de mens als geheel centraal staat. In de kinesiologie wordt ook gebruik gemaakt van kennis uit de acupunctuur en de voedingsleer.

In de kinesiologie wordt gekeken naar hoe een spier reageert op fysieke druk. Normaal gesproken weerstaat de spier die druk maar als er een probleem is dan kan die spier de druk niet weerstaan, wat volgens de leer van de kinisiologie betekent dat er ergens in het lichaam een blokkade is. De oorzaak van zo'n blokkade kan op het fysieke of emotionele vlak liggen en kan door allerlei oorzaken zijn ontstaan, bij voorbeeld door voeding, allergie, emotionele problemen, enzovoorts. Door de 'zwakke' spier te behandelen wordt ook het orgaan of de energiestroom waarmee die spier verbonden is behandeld.

De Amerikaan George Goodheart was in de jaren '60 van de 20e eeuw de grondlegger van de kinesiologie. Hij experimenteerde met bepaalde spiertesten om de effectiviteit van zijn behandelingen te vergroten, waarbij hij ontdekte dat hij de 'zwakke' spier moest behandelen in plaats van de pijnlijke en verkrampte tegenoverliggende spier. Vanuit zijn nieuw ontdekte kennis ontwikkelde John F. Thie de toegepaste kinesiologie en noemde dat touch for health.

Kinesiologie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.