Jungiaans analytische therapie

De Jungiaans analytische therapie is gebaseerd op de inzichten van Carl Gustav Jung.
Jung noemde zijn benadering analytische psychologie.

Een belangrijk uitgangspunt van de analytische psychologie is dat ieder mens er naar streeft, die persoon te zijn, die hij werkelijk is of kan zijn en als iemand zich hierin geremd voelt kunnen psychische problemen ontstaan. Tijdens de Jungiaans analytische therapie wordt dit proces van zelfverwerkelijking bevorderd.

Bij de therapie staat het onderzoeken en bewust worden van onbewuste processen centraal en omdat de taal van het onbewuste uit beelden bestaat wordt er in de therapie veel met symboliek gewerkt. Door analyse van datgene wat zich vanuit het onbewuste aan dient, worden verschillende ervaringen in het dagelijks leven van een persoon geïntegreerd. Een gevolg van de therapie is dat het gevoel meer gaat leven, waardoor verstand en gevoel meer in evenwicht komen. De analytisch therapeut maakt gebruik van verschillende psychotherapeutische technieken uit uiteenlopende scholen.

De Jungiaans analytische therapie wordt toegepast bij allerlei psychische klachten, zoals bijvoorbeeld angst-, dwang-, stemmings-, eet-, persoonlijkheids- en/of dissociatieve stoornissen, maar het kan ook worden toegepast voor persoonlijke ontwikkeling.

Jungiaans analyt. therapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.