Gezond wonen

Gezond wonen geeft advies omtrent gezondheid en wonen. Het leefklimaat kan op verschillende manier een invloed hebben op de gezondheid zoals bijvoorbeeld via electro-smog en slechte ventilatie.
Een gezond-wonen-specialist geeft advies hoe u uw leef- en werkkimaat kan verbeteren en de invloed van bijvoorbeeld electro-smog kan verminderen.