Feldenkrais

Feldenkrais is in het begin van de vorige eeuw door Dr. Moshe Feldenkrais (een fyscius die woonachtig was in Parijs) ontwikkeld naar aanleiding van zijn eigen knieklachten. Later heeft hij zijn inzichten met anderen gedeeld en ontstonden de Feldenkrais-opleidingen.
Feldenkrais is een leermethode waarmee mensen zelf kunnen ervaren, ontdekken en veranderen.

De methode gaat uit van een geheel van lichaam en geest en probeert lichamelijke en geestelijke problemen te behandelen door de bewegingen van het lichaam te verbeteren. Moshe Feldenkrais ging ervan uit dat wanneer je iets verandert in het bewegen, het denken en het voelen ook veranderen en als gevolg daarvan ook het handelen van de mens verandert.
Feldenkrais heeft talloze lessen ontwikkeld die gebaseerd zijn op de bewegingsontwikkeling van baby’s. Door het volgen van deze lessen wordt je bewuster van het functioneren van je bewegingsapparaat.

De Feldenkrais-methode wordt zowel individueel als in groepsverband aangeboden.

Feldenkrais wordt o.a. toegepast bij : nek- en rugklachten, RSI, hoofdpijn, en terugkerende klachten als gevolg van sportblessures