Existentiële psychotherapie

Existentiële psychotherapie is een benadering die zich baseert op het gedachtegoed van filosofen als Sartre, Heidegger, Kierkegaard, Husserl, Buber en Tillich.
Bij Existentiële psychotherapie is er niet zozeer sprake van ziekte, maar wordt de client begeleid om zingeving en rust te vinden in een leven met intrinsieke beperkingen.
Deze intrinsieke beperkingen zijn bijvoorbeeld dat het leven eindig is en niet perfect en dat een leven zonder angst niet mogelijk is. Deze zienswijzen komen uit de existentiële filosofie. Een andere zienswijze, die belangrijk is voor existentiële psychotherapie, is dat de mens geen ding is, dat zijn identiteit niet uit zichzelf bestaat maar tot stand komt in de interactie met het andere.

Existentiële psychotherapie wordt toegepast bij vraagstukken rondom identiteitsvorming, zingeving, ouder worden en het leren omgaan met vervelende kanten van jezelf en/of het bestaan.

Existentiële psychotherapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.