Ergotherapie

De term ergotherapie is afkomstig van het Griekse woord "ergos" wat handeling, werk of daad betekent.
Ergotherapie helpt mensen met een lichamelijke beperking en/of handicap in hun woon- en werkomgeving te functioneren en streeft ernaar om mensen weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen laten functioneren.
Een ergotherapeut kan bijvoorbeeld advies geven over aanpassingen op het werk of in de woning en leert de client ook om deze aanpassingen te gebruiken. Een ergotherapeut kan ook advies geven over de aanschaf van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een rolstoel en kan helpen om deze hulpmiddelen ook vergoed te krijgen door de zorgverzekeraar.
Ergotherapie kan ook gericht zijn op arbeids-reïntegratie of kan preventief worden ingezet.
In het geval van RSI bijvoorbeeld kan ergotherapie ervoor zorgen dat klachten, door aanpassingen zoals een ergonomisch gevormd toetsenbord of een goede werkstoel, niet terugkomen.

Ergotherapie wordt o.a. toegepast bij: RSI, rug-, heup-, knie- en voetklachten, overspannenheid en burnout.