ELPH-therapie

ELPH-therapie is onderdeel van het Elph-project dat door Elphriede Mhaádeii is ontwikkeld.
Dit project bestaat naast ELPH-therapie ook uit het Elph-systeem en de Elph-energie.
Bij ELPH-therapie wordt uitgegaan van het bestaan van karma. De therapie is erop gericht om de karmische oorzaken door middel van zelfherkenning en vergeving van de symptomen te laten oplossen. Dit bewustwordings- en een loslaatproces vindt plaats vanwege de Elph-energie.

De Elph-therapie is een spirituele weg, waarbij je liefdevol wordt geconfronteerd met je karmische belastingen die in je persoonlijkheidstructuur zijn terug te vinden en die zich in je dagelijks leven laten zien. Tijdens de Elph-begeleiding vindt een diep erkenningsproces plaats, dat het mogelijk maakt dat je langzamerhand oude, belastende mentale, emotionele en fysieke structuren, die geleid hebben tot ziekteverschijnselen en moeilijke levenssituaties, begrijpt. Door de erkenning van de samenhang tussen de mentale, emotionele en fysieke structuren en hun werking, worden de blokkades opgeheven en wordt het spirituele levensprogramma van de mens veranderd in harmonie.

De Elph-therapeut begeleidt en ondersteunt je om je leven beter te begrijpen en het met de ontwikkelde hartkwaliteiten opnieuw vorm te geven.

ELPH-therapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.