EFT (Emotional Freedom Techniques)

Emotional Freedom Techniques (afgekort EFT maar niet te verwarren met Emotionally focused therapy dat ook afgekort wordt met EFT, zie http://www.detherapeutengids.nl/therapie/emotionally-focussed-therapy) is een behandelmethode die elke sterk beladen emotie ziet als een verstoring van ons fysieke energiesysteem.

Om dat energiesysteem weer in balans te brengen gebruikt EFT een aantal meridiaan-eindpunten die tijdens de procedure worden beklopt, terwijl tegelijkertijd een emotie wordt benoemd. Voorbeelden van emoties zijn: angst, boosheid, schuldgevoel, verdriet, eenzaamheid, afwijzing, frustratie, depressie, enz.
Na zo'n kloprondje blijkt dat de herinnering is gebleven, terwijl de sterkte van de emotie die door de herinnering werd opgeroepen, afneemt, en na één of meer herhalingen van zo'n kloprondje kan de emotie vaak volledig verdwenen zijn.

EFT houdt zich alleen bezig met de verstoring die in het lichaam optreedt dóór die herinnering maar niet met de herinnering zelf.
Wereldwijd werken er psychologen, artsen en therapeuten mee. Het wordt gebruikt als zelfstandige therapie binnen andere therapievormen en bij coaching.

Introductie filmpje over eft.

EFT wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.