Dramatherapie

Dramatherapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij inzichten uit de psychologie, psychotherapie en orthopedagogiek worden toegepast.
Bij dramatherapie wordt gebruikt gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors. De dramatherapeut zet deze technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.
Door op een ‘speelse’ manier en in een veilige setting met uw problemen aan de slag te gaan, kan het u helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. Ook biedt deze manier van werken mogelijkheden tot experimentatie en oefening.

Dramatherapie kan zowel individueel, als in een groep, met partner of met andere gezinsleden gevolgd worden.
Dramatherapie wordt o.a. toegepast bij: angsten, verslaving, burn-out, negatief zelfbeeld, gepest worden, moeite met het verwoorden, eetproblemen, misbruik, verstoorde ontwikkeling, dwangmatig gedrag, relationele problemen, moeite met grenzen stellen, passiviteit, moeite met voelen.

Dramatherapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.