Colon-hydro-therapie

Colon-hydro-therapie (CHT) is een zachte reiniging van de dikke darm door middel van water. De dikke darm wordt gevuld met gezuiverd water op lichaamstemperatuur, dat men vervolgens weer laat wegvloeien. Door colon-hydro-therapie kan de dikke darm op een natuurlijke manier worden gereinigd zonder inzet van medicatie, waarna de dikke darm zich kan herstellen.

Dikke darmspoelingen vinden meestal plaats in het kader van een natuurgeneeskundige behandeling waarbij aanpassing van de dagelijkse voeding een belangrijke plaats inneemt. Het wordt aanbevolen om minimaal drie spoelingen te laten uitvoeren voor het best mogelijke resultaat. Een spoeling duurt 45 à 60 minuten.

Klachten als hoofdpijn, migraine, huidaandoeningen, constipatie en diarree kunnen hun oorsprong hebben in een vervuilde dikke darm, maar ook chronische ziekten, zoals stofwisselingsstoornissen, spastische darm en de ziekte van Crohn kunnen baat hebben bij darmspoelingen.