Body & Mind Language (BML)

Body & Mind Language is ontwikkeld door choreografe en danstherapeute Jos Dolstra.
BML gaat over het verband tussen lichaamshouding en levenshouding en tussen beweging (niet verbale communicatie) en taal (verbale communicatie).
Vanwege de relatie tussen lichaamstaal en levenshouding brengt een verandering van lichaamshouding ook een verandering in levenshouding met zich mee.

Bij BML wordt elk probleem geziens als stagnatie, die terug te vinden is in het denken, voelen en bewegen en soms zelfs in de taal die gebruikt wordt.
Door de client in contact te brengen met de stagnatie en de client de stagnatie tot uitdrukking te laten brengen in een houding, gebaar, beweging of woord kan de client mogelijk in een nieuwe beweging komen en daarmee de stagnatie achter zich latend.