Biofeedback therapie

Biofeedback is een therapie waarbij de fysiologische activiteit van het lichaam gemeten en teruggekoppeld wordt naar degene die de therapie ondergaat (de gebruiker van de therapie).
Bio verwijst naar een levend mechanisme en feeback betekent terugkoppeling.
Fysiologische activiteiten die hierbij gemeten worden zijn bijvoorbeeld: hersengolven, hartfunctie, ademhaling, huidtemperatuur en spieractiviteit.
De gebruiker hoort bijvoorbeeld een geluid dat toeneemt of afneemt in toonhoogte naarmate
bijvoorbeeld stress toeneemt of afneemt . Het stressniveau wordt op deze manier teruggekoppeld naar de gebruiker waardoor voor de gebruiker veranderingen in zijn stressniveau duidelijker te ervaren zijn. Een andere vorm van terugkoppeling is waarbij de metingen visueel getoond worden op een scherm via een computer. Via de terugkoppeling kan degene die de therapie ondergaat leren om de gewenste verandering aan te brengen en om zichzelf hierin te trainen.

Biofeedback wordt toegepast bij: stress, hoofdpijn, prikkelbaredarmsyndroom, slaap- en concentratieproblemen indien deze klachten niet het gevolg zijn van een lichamelijke aandoening.