Beeldende therapie

Beeldende therapie is een vaktherapie waarbij verschillende therapeutische invalshoeken, variërend van gedragstherapeutisch tot psychoanalytisch worden gebruikt.
Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie waarbij gebruik gemaakt wordt van beeldende middelen, zoals: teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en metaal.
Door het werken met bovengenoemde technieken kunnen problemen verhelderd en daardoor bespreekbaar worden.
De therapie richt zich bijvoorbeeld op het oefenen van ander gedrag, op het ervaren van gevoelens en gedrag, en/of op verwerking.

De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen of in zorgsystemen zoals ouder-kind, gezin of relatie.
Beeldende therapie wordt toegepast bij: ADHD, burn-out, relatieproblemen, onzekerheid, spanningsklachten, traumatische ervaringen, eetproblemen, faalangst, negatief zelfbeeld, gedragsproblemen, concentratieproblemen, verliesverwerking, agressiviteit, geen overzicht meer, leeg voelen, emoties moeilijk kunnen verwoorden, contactproblemen of sociaal onhandig, seksueel misbruik, chronische pijn, somberheid, moeite met samenwerken, moeilijk grenzen kunnen aangeven, angst.

Beeldende therapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.