Audio Visual Entrainment

Bij Audio Visual Entrainment (AVE) wordt gebruik gemaakt van apparaten die via lichtflitsen en ritmische geluiden de hersenen in een andere staat brengen.
Dit zijn natuurlijke staten van bewustzijn die ook optreden bij meditatie en het in slaap vallen en die worden gekarakteriseerd door bepaalde hersengolven.

Via AVE worden deze hersengolven beinloedt. Bijvoorbeeld: als iemand moeite heeft met in slaap komen zijn er te weinig deltagolven en deze kunnen via AVE gestimuleerd worden. Als iemand te gespannen is zijn er teveel hoge betagolven, en kunnen de theta- en alphagolven via AVE gestimuleerd worden.

AVE wordt o.a. toegepast bij slapeloosheid, stress, posttraumatische stress-stoornis (PTSS), depressie, angsten, verslavingen, ADD en ADHD.