Acceptance and commitment therapy

Acceptance and Commitment Therapy (ACT, als één woord uitgesproken) is een vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes ontwikkeld is.
Een belangrijk uitgangspunt is dat emotioneel lijden inherent is aan het bestaan en op zichzelf geen teken van een psychisch probleem hoeft te zijn. Bij ACT worden juist de vruchteloze pogingen tot bestrijding, vermijding en controle van normale innerlijke ervaringen gezien als oorzaak van psychische problemen. Bij ACT wordt daarom niet geprobeerd om emoties en gedachten te controleren en te veranderen.
De benadering van ACT is meer gericht op het accepteren en omarmen van deze problemen die toch niet direct veranderd kunnen worden, waardoor er meer energie en tijd besteed kan worden aan dingen die men belangrijk vindt en waar men direct invloed op heeft.

Een ander uitgangspunt van ACT is het besef dat onze cognitieve, emotionele en lichamelijke belevingen geen weergave van de werkelijkheid zijn; het zijn subjectieve belevingen, waarbij onze achtergrond en geschiedenis ook een rol spelen.

ACT maakt o.a. gebruik van cognitieve defusie (je gedachten loskoppelen van datgene waarnaar ze verwijzen), mindfulness en acceptatie, bepalen en zicht richten op wat men echt waardevol en belangrijk vindt.
Er bestaat ook een aangepaste vorm van ACT die ingezet wordt als training. De letters staan hierbij voor Acceptance and Commitment Training.

ACT wordt onder andere toegepast bij: angst, psychose, trauma, depressie, verslaving en chronische pijn.

Kort filmpje waarin Steven Hayes het accepteren en niet-accepteren illustreert.

Video 1 van een serie die over Acceptance and commitment training waarinde principes van ACT aan de orde komen.

ACT wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.