Supervisie

Supervisie is een leermethode voor mensgerichte beroepen om te leren hoe je jezelf als persoon op een meer professionele manier kunt inzetten. Hierbij staat methodisch handelen in interactie tussen de professional en de klant centraal.
Om goed te zijn in je werk is het van belang dat je weet wat je doet en waarom. Dit impliceert tevens dat je zicht hebt op je kwaliteiten maar ook welke situaties problemen opleveren. Je leert je eigen alternatieven te vinden. In supervisie leer je hoe je van je eigen functioneren kunt leren.

Ontwikkelen van je innerlijke coach

Het zelfstandig leren reflecteren op de beroepsuitoefening is een doelstelling en tevens werkmethode van supervisie. Tijdens het reflecteren komt er een gesprek met jezelf op gang, je ontdekt wat jou beweegt en wat dit betekent voor je werkuitvoering. Hierdoor leer je wat voor jou belangrijk is in vooral moeilijke situaties, zodat je een goed evenwicht kunt houden tussen zorg voor de ander en zorg voor jezelf. Door het inbrengen van werksituaties leer je beter reflecteren om vervolgens leerdoelen voor jezelf te stellen. Dit doe je samen met de supervisor. Een supervisie bestaat gemiddeld uit 10 tot 15 bijeenkomsten.

Supervisie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.