Schematherapie

Schematherapie is een integratieve cognitieve gedragstherapie ontwikkeld door Jeffrey Young, een Amerikaanse psycholoog. Bij schematherapie worden aspecten van bestaande theorieën en technieken, zoals cognitieve gedragstherapie, hechtingstheorie en Gestalttherapie, gecombineerd.

Schematherapie is gericht op het leren herkennen en veranderen van lang bestaande gedragspatronen waar de client last van heeft of waar de client door vastloopt in zijn of haar leven. Negatieve ervaringen in het verleden zoals: verlaten, bekritiseerd, misbruikt, mishandeld, buitengesloten of tekort gedaan worden, leiden soms tot negatieve overtuigingen over jezelf en je omgeving. Deze negatieve overtuigingen worden schema’s genoemd en worden uiteindelijk een soort tweede natuur.

De schema’s bepalen de manier waarop we denken, voelen, handelen en omgaan met anderen. Ze lokken heftige gevoelens uit van woede, verdriet en angst, zowel bij onszelf als bij anderen.

Er zijn verschillende soorten schema’s.

Wanneer één of meerdere schema’s geraakt worden, kan je in een bepaalde gemoedstoestand terecht komen. Zo'n modus kenmerkt zich door bepaalde (intense) emoties en gedragingen.

Schematherapie werd in eerste instantie ingezet bij ernstige persoonlijkheidsstoornissen zoals borderline stoornis, eet- en angststoornissen en narcisme, maar intussen wordt schematherapie ook bij andere doelgroepen, zowel kort als langdurend ingezet.

Schematherapie wordt beoefend in onderstaande plaatsen.

Klik op een provincie- of plaatsnaam of de informatie-icoontjes erachter voor een praktijkoverzicht.