ElQuirin - Den Haag

Foto van ElQuirin
Foto van ElQuirin

 

Je Innerlijk Kind Helen

In onze praktijk wordt Hypno- en Regressietherapie vaak verbonden met Inner Child therapie. Inner Child Therapie gaat uit van een visie waarbij op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent.

Als iemand in contact komt met ervaringen uit de kindertijd bevindt zij/hij zich vaak niet in het hier-en-nu, maar deels in een andere tijd en bewustzijnsstaat. Deze vatten wij op als een trance. Een trance waar je vaak moeilijk uit kunt stappen. Integratieve Psychotherapie (waarin we vooral werken met Inner Child-, Hypno- en Regressietherapie) is bedoeld om mensen te helpen deze trance te los te laten en de kwetsuren van hun Innerlijk Kind te helen. Verwerken van oude pijn en die loslaten biedt vrijheid en de mogelijkheid tot het maken van keuzes.  

Uit de trance 

Bij onze integratieve manier van werken gaat het, anders dan je zou verwachten, er niet zozeer om dat de therapeut een cliënt in trance brengt, maar haar of hem uit de trance haalt! 

Vaak weten we nl. niet eens hoe we in ons probleem terecht komen. We merken dat we in een bepaald gedrag, in een zorgelijke gedachte of in een storende emotie verzeild raken, maar we weten niet hoe dat gebeurd is. We kunnen ons er evenmin zomaar uit losmaken. Inner Child-, Hypno- en Regressietherapie helpen bij het ons losmaken uit die vaak heel oude automatische patronen van Innerlijke Kinddelen die ons veel last bezorgen en waar we geen controle over hebben: “onvrijwillige tranceverschijnselen” noemen wij dat. 

In een therapiesessie onderzoeken wij als therapeuten met onze cliënten hoe ze in die onvrijwillige trance en gewoontepatronen verzeild geraakt zijn, welke Innerlijke Kinderen gekwetst zijn geraakt. We lopen met elkaar na wat er aan het probleemgedrag voorafgaat en hoe de cliënt vervolgens steeds verder in haar of zijn probleem terecht komt. Door in een therapiesessie bewust al die stappen na te lopen wordt doorbroken dat je automatisch zomaar in je probleem schiet. Met behulp van deze werkwijze hebben we al veel mensen geholpen van hun problematische gewoontes in denken, emotie en gedrag af te komen en zo meer in hun Volwassen staat van zijn in het hier-en-nu te kunnen zijn. 

Kijk voor meer informatie op de website www.elquirin.nl. Of stuur een e-mail naar info@elquirin.nl of neem telefonisch contact op via 070-3319389 met Ellen de Jong of via 070-3319388 met Louis Crijns.

Foto van ElQuirin

Opleidingen


opleidingen die recent gehouden zijn
Inner Child Therapie
In de opleiding Inner Child Therapie bieden we een therapeutische visie van waaruit op respectvolle en veilige wijze gewerkt wordt met (traumatische) ervaringen uit de kindertijd, van baby tot puber/adolescent. De therapie biedt een diepgaande manier van werken met het basisconcept Kind, Ouder en Volwassene uit de Transactionele Analyse en Contextuele Therapie, gecombineerd met methodieken als het werken met natuurlijke trance en delenwerk vanuit de Hypnotherapie

Interpersoonlijke Neurobiologie, inclusief de werking van het geheugen, vormt de basis voor Inner Child Therapie.  Theorie over gehechtheidsrelaties voegt belangrijke inzichten toe m.b.t. de relatie client-therapeut: vanuit een veilige werkrelatie is transformatie mogelijk. Kennis hiervan draagt in belangrijke mate bij aan de evidentie waarom Inner Child Therapie werkt.

ElQuirin heeft met toestemming van Trisha Caetano haar opleiding Inner Child Integration Therapy in Nederland sinds 2006 voortgezet. We hebben alle drie in de loop der jaren onze therapeutische werkwijze steeds weer vernieuwd, mede op basis van onderzoek van wetenschappers als Siegel, van der Kolk en Wallin.

 

Sleutelwoorden : counseling, psychotherapie
Prijs : 1590.00
opleidinglocatie : Proveniersplein 16-B Rotterdam Zuid-Holland
opleidingperiode : 08-02-2020 t/m 31-10-2020
opleidingtijd : 10:00 - 17:00
opleidingdagen : zaterdag

 

De leslokatie ligt op een paar stappen afstand van Rotterdam Centraal Station. Betaald parkeren is mogelijk achter de leslokatie en in de nabije omgeving.

Therapeut(en)


Louis Crijns
Foto van Louis Crijns
Ellen de Jong
Foto van Ellen de Jong

Therapieën


Opleidingen


Louis Crijns
 • Universitaire opleiding Psychologie

 • Hypnotherapie

 • Inner Child Integration Therapy

 • Enneagram Coach

 • Reincarnatietherapie

Ellen de Jong
 • Hypnotherapie 1995-1997

 • Inner Child Integration Therapy 2000-2002

 • Psychosociale Basiskennis 2016

 • European Certificate for Psychotherapy 2002

 • NLP Practitioner, Master en Trainer 1993-1997

Beroepsverenigingen


Louis Crijns
 • Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH)

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Ellen de Jong
 • NVPA Beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal thearapeuten

 • Nederlands Verbond van ECPhouders (NVECP)

 • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ), Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP)

Adresgegevens


adres : Bentinckstraat 23
2582SR
telefoonnummers : 070-3319389

070-3319388